Muziektherapie voor ouderen & mantelzorgers 

Gevoelig voor muziek, ritmes en stiltes, ongeacht uw voorkennis of muzikale vaardigheden?

Geluksmomenten willen beleven, ondanks alle beperkingen of medische rompslomp?

De verwardheid of de eenzaamheid beperken, thuis of in de zorg? 

Een nieuwe fase van het leven ingaan - ook de laatste - en het gemis verwerken?

Een nieuwe gewoonte leren, zelfs een andere taal?

Als u "JA" antwoordt op minstens een van deze vragen, dan is Sterker Door Muziek voor u! 

Meer willen weten? Neem vrijblijvend contact op met Anne-Marie Lacombe.

"Toen onze moeder opgenomen moest worden in het verpleeghuis was ze bang, boos, verdrietig en heel onrustig. Het was moeilijk haar zo te zien. We zochten naar iets dat haar stemming positief kon beinvloeden. Zo kwamen we bij de muziektherapie van Anne-Marie terecht. Met geduld heeft Anne-Marie de onrust van onze moeder benaderd. Ze zag dat onze moeder veel behoefte aan eigen regie had en speelde daar op in. Ze betrok ook ons erbij om te zoeken naar liedjes die speciale betekenis voor onze moeder hadden en om af en toe mee te doen met de therapie. Dat is heel leuk om zo samen te zingen en muziek te maken en zien dat ze actief meedoet”. Hanneke Koldijk, juni 2022

Hier op de foto - met toestemming van de familie - en met muziektherapeut A-M Lacombe

Muziektherapie is een vorm van hulpverlening waarbij methodisch gebruik wordt gemaakt van muziek om de hersenen te beïnvloeden. Muziek ontspant. Het bevrijdt emoties sneller en dieper dan woorden alleen. Mits op verantwoorde en methodische wijze toegepast, kan muziektherapie mensen van alle leeftijden en met diverse klachten ten goede komen, inclusief mantelzorgers.

De muziektherapeute richt zich op persoonsgerichte aandacht en maatwerk in muziek. Ze werkt hoofdzakelijk individueel, maar ook in kleine groepen met mensen die lijden aan dementie of een psychogeriatrische aandoening.

Indien mogelijk, worden mantelzorgers bij de behandeling betrokken, zodat de muziektherapie meer persoonlijk wordt. Het gezamelijk beleven van muzikale geluksmomenten geeft vaak een nieuw elan aan de relatie. 

Muziektherapeute Anne-Marie Lacombe heeft een contract met ziektekostenverzekeraar De Friesland. Als u een aanvullende verzekering heeft, krijgt u - in het kader van  "Alternatieve Therapie"-  een financiële tegemoetkoming voor een aantal muziektherapeutische sessies. Voor andere verzekeringen, wordt er geadviseerd om eerst contact op te nemen.

Muziek activeert het hele brein

 

Tijdens de  Muziektherapie sessie, zijn de muzikale activiteiten afhankelijk van de behoeften en de stemming van de cliënt, tevens de behandeldoelen. De muziektherapeut beoordeelt voortdurend de reactie van de cliënt op de aangeboden activiteiten en op de aanwezige mantelzorger. Er wordt gebruik gemaakt van muziek als middel om specifieke hersengebieden te stimuleren of tot rust te brengen.

Samen met de therapeut, kunt u luisteren naar voorkeursmuziek of liedjes  - vaak uit uw tienertijd of uit levensevenementen - of naar  omgevingsgeluiden - bv. vogelzang.

U kunt (mee-)zingen of de melodie neuriën.

Er worden instrumenten aangeboden  - ritmisch of melodisch - aangepast op wat u aankunt.

De interactie tussen de aanwezige mantelzorger en de cliënt wordt begeleid. De mantelzorger krijgt handvatten om tussen de sessies muziek als hulpmiddel te gebruiken, bijvoorbeeld om de stemming te bevoorderen.

Er zijn altijd mogelijkheden om geluksmomenten te creëren maar ook om tegenwerking "om te buigen" in  een aangename sfeer.

* LUISTEREN naar voorkeursmuziek

In onze jeugd maakt de muziek die we horen - bewust of onbewust - de meeste indruk voor de rest van ons leven. Denk aan uw kinder- en tienertijd, uw eerste liefde, uw studietijd of zelf aan de muziek van uw ouders, broers en zussen. Het brengt allemaal herinneringen naar boven. Het wordt aanbevolen om vandaag nog te beginnen aan uw voorkeurs- "playlist", zodat u het luisteren van muziek kan gericht gebruiken om uw stemming of die van uw dierbare positief te beinvloeden. U kan een beroep doen op de muziektherapeut om de muziek te vinden die voor u van betekenis was en nog steeds is. Het brengt veel plezier met zich mee!

Meer informatie? Hieronder een kort fragment  (1.30 min.) van Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. 

https://youtu.be/uhQl53Og4WE

* RITMES gebruiken 

De fase van de ziekte, evenals de energie van de cliënt en de voorkeursmuziek, zijn bepalend voor de muziektherapie. In het volgende fragment wordt een cliënt met dementie aangemoedigd om een ritme te slaan. Haar zus doet ook mee, wat vertrouwd is voor de cliënt. Daardoor begint de cliënt een favoriet liedje te zingen.

Het feit dat de deelnemers volgen wat de client doet, benadrukt haar gevoel van eigenwaarde.

De hersengebieden die hierbij worden gebruikt zijn onder andere de motorische cortex (beweging), de kleine hersenen (ritme en ördinatie) en de hippocampus (herinneringen).

https://youtu.be/5FxVRz2Uq2E

In dit kort fragment wordt er gewerkt met een Melody Tongue Drum. De cliënt geniet zichtbaar van haar ondekingen. Hiermee worden verschillende delen van de hersenschors geactiveerd: motorisch door verschillende ritmes te slaan, sensorisch door het instrument te onderzoeken, auditief door te luisteren naar de klanken en muzikaal op elkaar te reageren, en visueel door oogcontact met de therapeut. 

https://youtu.be/25e8F9gRs6I

* INTERACTIES bevorderen

Een andere vorm van muziektherapie bij dementie is het gebruik van de stem van een dierbare. In dit fragment leest de zoon van de cliënt een verhaal voor terwijl zij aandachtig luistert en daarop reageert. De mantelzorger luistert maar gaat zo min mogelijk in discussie, om de eigen waarden van de cliënt de behouden.

De stem van uw dierbare blijft altijd "Muziek in je oren!" Gelukshormonen worden aangemaakt. Het aanmaken van gelukshormonen zoals oxytocine en dopamine heeft een positieve invloed op de stemming en verhoogt het gevoel van saamhorigheid.

https://youtu.be/58W_jgubBcM

ZINGEN

Meer informatie over de Muziektherapeute

Anne-Marie Lacombe is Register Muziektherapeute  - HBO diploma sinds 2016 en registratie FVB nr.105360 - Federatie van Vaktherapie Beroepen - 

Anne-Marie is voormalige verpleegkundige en huidige verzorgende, tevens docent Frans - HBO diploma nr.30673 . 

 Naast het geven van muziektherapie, werkt zij als verzorgende in de thuiszorg bij ZorgTeam Leeuwarden. Meer informatie: 

https://www.zorgteamleeuwarden.nl/over-ons/anne-marie-lacombe/

Anne-Marie Lacombe is bevoegde taaldocente en native speaker. Zij geeft al jaren Franse les aan volwassenen en Nederlands als tweede taal (Nt2) aan nieuwkomers. Interesse? Gebruik de Contactpagina voor meer informatie of de link:

https://www.alliance-francaise.nl/frise/cursussen/docenten/

 Als hobby, geeft Anne-Marie Lacombe graag pianoles aan beginners. 

 

“Het brein wil verrijkt worden. Als we kijken naar muziek, of je nu een instrument bespeelt, zingt of naar muziek luistert, dan is dat een ultieme vorm van verrijking. " Prof. Dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie - juli 2016